Sprostowanie
Numer: 223217 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007

Sprostowanie
Numer: 223217 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
Sprostowanie
Numer: 223217 - 2007; data zamieszczenia: 15.11.2007
Ogłoszenia zamieszczonego przez Wójt Gminy Stary Targ,82-410 Stary Targ,ul. Świerczewskiego 20, tel. 055 6405050 w. 19, fax. 055 2776289 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 223133/2007
W ogłoszeniu jest: Data składania ofert - 27/11/2007
Powinno być: data składania ofert 23/11/2007