BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 r. 322 dzień roku

Sekretarz.

Paweł Kaszyński


tel. 055 6405050 wew. 14Kompetencje i zadania Sekretarza Gminy:

Wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu:

1. przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;
2. pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu;
3. przygotowuje projekty zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk i Urzędu Stanu Cywilnego;
4. nadzoruje czas pracy pracowników;
5. informuje Wójta o konieczności zmian personalnych;
6. dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczeniu;
7. nadzoruje właściwe wydawanie pieniędzy na materiały biurowe;
8. prezentuje nowoprzyjętych pracowników;
9. wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Wójta.
10. współpracuje z Radą Gminy - jest odpowiedzialny za właściwe przygotowanie materiałów pod obrady sesji;
11. przyjmuje oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy;
12. koordynuje działalność kontrolną gminnych jednostek organizacyjnych przeprowadzoną przez pracowników Urzędu;
13. wykonuje inne czynności powierzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
14. sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnej.

dnia 10.11.2005r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne