BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku

Stanowiska.

1. Kaźmierski Wiesław - Wójt Gminy
2. Kaszyński Paweł - Sekretarz Gminy


Referat Finansowy

1. Skrzypek Mirosława /Skarbnik Gminy/ - Kierownik Referatu Fiansowego
2. Jakubowska Mariola - inspektor ds. księgowości budżetowej
3. Aleksandrowicz Iwona - inspektor ds. księgowości budżetowej
4. Nierzwicka Mirosława - inspektor ds. księgowości budżetowej
5. Cegłowska Katarzyna - inspektor ds. księgowości budżetowej
6. Lizińska Barbara
7. Skowrońska Wiesława - podinspektor ds. inkasa i wymiaru podatku rolnego, leśnego i środków transportu
8. Gutjar Helena - inspektor ds. inkasa i wymiaru podatku nieruchomości


Referat Rozwoju Gospodarczego

1. Szado Ryszard /sprawy budownictwa/ - Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego
2. Barańska Wiesława - inspektor ds. gospodarki gruntami
3. Grzegorz Przytuła - inspektor ds pozyskiwania środków pozabudżetowych i nadzoru
4. Justyna Majewska - młodszy referent ds administracyjnych oraz projektów i wniosków unijnych
5. Jerzy Rybak - inspektor ds gospodarczych i remontów
6. Miłosz Gutjar - młodszy referent ds ochrony środowiska
7. Szczepańska Marta


Referat Organizacyjny

1. Borsuk Katarzyna - Kierownik Referatu Organizacyjnego
2. Kaźmierska Wiesława - inspektor ds. ewidencji ludności
3. Sałek Anna - inspektor ds. kadr
4. Grzmil Ewelina - mł. referent ds. prowadzenia sekretariatu
5. Kowalczyk Alicja - inspektor ds. obsługi Rady Gminy


pozostałe stanowiska:

1. Tomasiak Danuta - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego /dowody osobiste/
dnia 05.07.2013r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne