BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. 344 dzień roku

Budżet.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
STARY TARG ZA I KWARTAŁ 2O11 ROK


informacja i wykaz

dnia 26.04.2011r.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
STARY TARG ZA IV KWARTAŁ 2O1O ROK


informacja i wykaz

dnia 28.02.2011r.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
STARY TARG ZA III KWARTAŁ 2O1O ROK


informacja i wykaz

dnia 03.11.2010r.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
STARY TARG ZA II KWARTAŁ 2O1O ROK


informacja i wykaz

dnia 31.07.2010r.


KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
STARY TARG ZA I KWARTAŁ 2O1O ROK


informacja

wykaz

dnia 30.04.2010r.


WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARY TARG ZA 2009 ROK

sprawozdanie

sprawozdanie

wykonanie dotacji celowych

wykonanie przychodów i rozchodów

wykonanie dochodów

wykonanie wydatków

wykonanie zadań zleconych

dnia 31.03.2010r.


Uchwała Rady Gminy Stary Targ nr XXXV/326/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na rok 2010

uchwała

wykaz

wykaz

wykaz

wykaz

wykaz

wykaz

dnia 01.01.2010r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - wystąpienie pokontrolne

pismo

dnia 11.06.2008r.


Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne z dnia 14.08.2007r.

pismo

dnia 17.09.2007r.


WYKONANIE BUDŻETU GMINY STARY TARG ZA 2005 ROK

DOCHODY

DOCHODY

WYDATKI

WYDATKI

dnia 31.05.2006r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne