BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU GMINY STARY TARG
URZĄD
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Stanowiska
Referaty
Sołectwa
Schemat    organizacyjny
Regulamin    organizacyjny
Oświadczenia    majątkowe
RADA GMINY
Skład
Komisje
Oświadczenia    majątkowe
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Jednostki
Oświadczenia    majątkowe
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady    Gminy
Zarządzenia
Strategia rozwoju
Studium
Plan    zagospodarowania    przestrzennego
Budżet
INNE
Przetargi
Inwestycje
Informacje
Linki
Redakcja
Dziennik
Instrukcja obsługi
Archiwum
Wybory

Data pl v0.2 - by KESS Dzisiaj jest niedziela, 18 listopada 2018 r. 322 dzień roku

Archiwum.

.:: Sesje z 2004 r. ::.


XVI Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 25. marca 2004 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stary Targ na rok 2004

Załączniki do budżetu gminy Stary Targ na rok 2004

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przez Radę Gminy w Starym Targu kredytu długoterminowego przeznaczonego na realizację inwestycji " Budowa sieci wodociagowej z przyłączami do wsi Bukowo, Telkwice i Tropy Sztumskie".


XV Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 19. lutego 2004 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ

Uchwała Rady Gminy w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu zabudowanego położonego w miejscowości Stary Targ, obejmującego działki 324/23 o pow. 0,0022 ha i nr 324/31 o pow. 0,0373 ha

Uchwała Rady Gminy w sprawie zbycia przez Gminę gruntu rolnego położonego w miejscowości Stary Targ


.:: Sesje z 2003 r. ::.


XI Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 29. sierpnia 2003 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr X/63/2003 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zbycia przez Gminę Stary Targ lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowie.


X Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 26. czerwca 2003 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcie przez Radę Gminy w Starym Targu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego - budowa kotłowni spalającej słomę i sieci cieplnej w miejscowości Waplewo"

Uchwała Rady Gminy w sprawie przystąpienia do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi

Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian budżetu gminy Stary Targ na rok 2003

Uchwała Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2003

Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Stary Targ nr VI/33/03 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 1 m3 odprowadzonych ścieków do oczyszczalni w miejscowości Mleczewo i usługi beczkowozem

Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ

Uchwała Rady Gminy w sprawie zbycia przez Gminę Stary Targ lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku byłej szkoły podstawowej w Bukowie

Uchwała Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Nowy Targ i Tulice

Uchwała Rady Gminy w sprawie zbycia działek budowlanych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stary Targ


VIII Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 30. kwietnia 2003 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłat za pobór wody dla Gospodarstwa Rolnego w Waplewie Wielkim


.:: Sesje z 2002 r. ::.


III Sesja Rady Gminy Stary Targ z dnia 12. grudnia 2002 r.

Uchwała Rady Gminy w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na rok 2003

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Rady Gminy w sprawie stawek podatku od posiadania psów i terminów płatności w 2003 roku

Uchwała Rady Gminy w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2003

Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących sołtysom

Uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomosci na rok 2003


dnia 10.11.2005r.

  statystyka odwiedzin 11.2013 ->                                                                                                               redaktor:  Alicja Kowalczyk

kasy fiskalne